Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

storytellerrr
3003 8395 500
Reposted fromaknatazs aknatazs viatoniewszystko toniewszystko

March 22 2015

storytellerrr
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viatoniewszystko toniewszystko
storytellerrr
Ja nie lubię świata.Przebywam w krainie fantazji i nie potrafię się pogodzić ze światem takim, jaki on jest.
— Jan Jakub Rousseau
storytellerrr
3849 1a71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamaudrey maudrey
storytellerrr
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viatoniewszystko toniewszystko

March 19 2015

storytellerrr
"No, we didn’t date. Technically he wasn’t an ex-boyfriend. But he was an ex-something, an ex-maybe. An ex-almost."
storytellerrr
0636 94fd 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamenterie menterie
storytellerrr

March 18 2015

storytellerrr
9814 e409
Reposted fromkikimonroe kikimonroe viadusielecc dusielecc
storytellerrr
storytellerrr
storytellerrr

March 12 2015

storytellerrr
9410 edce
Reposted fromseverine severine viamaudrey maudrey

February 27 2015

3156 ccd8 500
Reposted fromfreakish freakish viadusielecc dusielecc
storytellerrr
Reposted frommayamar mayamar viavelocet velocet

February 22 2015

storytellerrr
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano "Samotność liczb pierwszych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadusielecc dusielecc

February 21 2015

storytellerrr
storytellerrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl